DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2019.169391

МОВНА ПОВЕДІНКА СТУДЕНТІВ НА ТЛІ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ ЖИТОМИРЩИНИ

Валентина Титаренко

Анотація


У статті за матеріалами анкетування проаналізовано мовну поведінку студентів різних спеціальностей ЗВО м. Житомира, зіставлено отримані дані з подібними дослідженнями північної території України за 2017 та 2006 роки. Виявлено, що в мовній поведінці студентів спостерігаються відчутні позитивні зміни, зокрема у нинішніх студентів відбувається вирівнювання між національною та мовною самоідентифікацією. Незважаючи на високі показники української мови як рідної, не всі опитувані користуються нею в повсякденному вжитку, на перерві, у родині.

Вибір мови в студентів залежить від мовного середовища. Мовна стійкість порушується під впливом російської мови. У переважній більшості російськомовні особи не переходять на українську мову, а українськомовні значно вільніше змінюють мовний код з української на російську / суржик.

Понад 40 % респондентів активно послуговується в повсякденному вжитку, у родині, на перерві суржиком. Опитувані студенти – це покоління, яке виросло в суржикомовному середовищі і вже сприймає його як окремий мовний код.

Ключові слова


функціонування мови; двомовне середовище; мовна поведінка; суржик; мовна стійкість; мовна ситуація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бовсуновська, М. (2017). Мовна ситуація міста Житомира. [У:] Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, вип. 44, с. 60–66.

Велика, А. (2012). Українська мова в студентському середовищі м. Одеси (за матеріалами анкетування). [У:] Мова і суспільство, вип. 3, с. 251–256.

Данилевська, О. (2013). Типи мовної поведінки київських школярів. [В:] Українська мова, № 2, с. 56–67.

Масенко, Л. (2008). Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз. [У:] Мовна політика та мовна ситуація в Україні: аналіз і рекомендації. Ю. Бестерс-Дільгер (ред.). Київ, с. 96–131.

Масенко, Л. (2004). Мовна поведінка особистости у ситуації білінгвізму. Поняття мовної стійкости. Число, № 35 [Електронний ресурс]. URL: http://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-bilingv.htm (дата звернення: 28.04.2019).

Михальчук, О. (2014). «Мовна поведінка» як категорія української соціолінгвістики. [У:] Мова і суспільство, вип. 5, с. 28–39.

Соколова, С. і Данилевська, О. (2018). Мовна ситуація в школах України. [В:] Українська мова, № 2, с. 3–19.

Соколова, С. і Залізняк, Г. (2018). Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики. [В:] Українська мова, № 3, с. 3–27.

Соколова, С. (2013). Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування). [В:] Українська мова, № 2, с. 38–55.

Ткаченко, О. (1990). Проблема мовної стійкості та її джерел. [У:] Мовознавство, № 4, с. 3–10.

Ткачук, Т. (2016). Ідентифікаційна функція мови в білінгвальному середовищі (на прикладі міста Вінниці). [У:] Теоретична і дидактична філологія. Серія «Філологія», вип. 23, с. 149–157.