ПРОБЛЕМА ЧАСТИНОМОВНОГО (НЕ)РОЗРІЗНЕННЯ: ПРИСЛІВНИК ЧИ КОНСТРУКЦІЯ «ПРИЙМЕННИК + ІМЕННИК»?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2019.169404

Ключові слова:

локативний прислівник, прийменниково-іменникова конструкція, синкретизм, семантика, словотвір, говори південно-західного наріччя української мови

Анотація

У статті порушено проблему частиномовного (не)розрізнення, resp. синкретизму, що виявляється у неможливості в багатьох випадках окреслити частиномовний статус слів, зокрема локативних прислівників та прийменниково-іменникових конструкцій на зразок в+гору, в+горі, з+гори, на+гору, на+горі, під+гору, утворених від базового слова гора.

Дослідження проведене на підставі аналізу майже 200 мікроконтекстів функціювання лексем у говорах української мови (передусім південно-західного наріччя).

Біографія автора

Тетяна Ястремська, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Посилання

Ващенко, В. С. (1953). Явища переходу в системі частин мови. [В:] Українська мова в школі, № 6, с. 14–22.

Вихованець, І. і Городенська, К. (2004). Теоретична морфологія української мови. Київ, 398 с.

Глібчук, Н. (2014). Синкретизм у площині функціональної омонімії. [В:] Україноцентризм наукового сумління. Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака. М. П. Білоус (відп. ред.). Львів, с. 91–113.

Глібчук, Н. і Добосевич, У. (2016). Проблеми визначення частиномовного статусу слів. [У:] Глібчук, Н. і Добосевич, У. (2016). Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови. Львів, с. 12–15.

Ґрещук, В. (2016). Чинники формування діалектної лексики. [В:] Українська мова, № 2, с. 3–13.

Данилюк, І. Г. (2006). Синкретизм у системі частин мови. Автореф. дис. … канд. філол. наук. 10.02.01 «Українська мова». Донецьк, 20 с.

Селіванова, О. О. (2008). Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава, 712 с.

Ястремська, Т. (2018). Прислівники місця в говорах української мови: статична локалізація. [У:] Лінгвістика. Зб. наук. праць. К. Д. Глуховцева (гол. ред.). Старобільськ, № 1 (38), с. 70–84.

Ястремська, Т. (2019а). Семантична опозиція «верх» – «низ»: прислівники в говорах української мови (формально-структурний аспект). [W:] Język w regionie – region w języku. ІII. Poznań [у друці].

Ястремська, Т. (2019б). Семантична опозиція «верх» – «низ»: прислівники в говорах української мови (епідигматичний аспект). [W:] Gwary Dziś. 10. Poznań, 2019 [у друці].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-31

Як цитувати

Ястремська, Т. (2019). ПРОБЛЕМА ЧАСТИНОМОВНОГО (НЕ)РОЗРІЗНЕННЯ: ПРИСЛІВНИК ЧИ КОНСТРУКЦІЯ «ПРИЙМЕННИК + ІМЕННИК»?. Філологічний часопис, (1). https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2019.169404

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО