DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2019.169409

СВІТОГЛЯДНІ Й МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ОБРАЗНИХ СИСТЕМАХ РОМАНУ «ВИЗВОЛЕННЯ» ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА

Павло Ямчук

Анотація


У статті репрезентовано авторський концептуальний погляд на світоглядні, морально-етичні та естетичні засади образних систем, проявлених у належною мірою не вивченому в українському літературознавстві та загалом у філософсько-українознавчому семіотичному дискурсі роману «Визволення» О. Копиленка. Проведено низку аксіологічних паралелей між загальною семіосферою роману та ідеями провідних вітчизняних мислителів ХХ століття. Окремо акцентовано на контекстуальній суголосності проявленого в романі ідейного світу як з історичним, так і з сучасним соціально-гуманітарним контекстом.

Ключові слова


роман «Визволення»; образні системи; творчість О. Копиленка; націєтворення; державотворення; духовно-інтелектуальний дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандера, С. (2010). До засад нашої визвольної політики. Суть, зміст і процес української революції. [В:] Український націоналізм. Антологія. Київ, с. 259–277.

Діденко, О. П. (2000). І мир, і війна. Умань, 82 с.

Копиленко, О. (1990). Визволення. [У:] Копиленко О. Буйний хміль. Київ, с. 5–193.

Липа, Ю. (2010). Панування, труд і лад. [В:] Український націоналізм. Антологія. Київ, с. 202–214.

Маланюк, Є. (2017а). Кінець російської літератури. [У:] Маланюк Є. Вибрані твори. Київ, с. 309–329.

Маланюк, Є. (2017б). Слово в Десятиліття (25.V.1926 – 25.V.1936). [У:] Маланюк Є. Вибрані твори. Київ, с. 496–510.

Теліга, О. (1955). Прапори духу. [В:] У сяйві нашого Києва. Нью-Йорк, с. 155–158.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)