Інтермова як різновид перекладу в мультикультурному навчальному середовищі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2023.281366

Ключові слова:

інтермова, переклад, трансмовлення, багатомовні класи, академічні досягнення, аналіз прикладів, навчальні заклади, мовна політика

Анотація

У статті досліджено використання практик перекладу («інтермова», «міжмова») у багатомовних класах і їхній вплив на вивчення іноземної мови та академічні досягнення студентів. Опираючись на аналіз зібраних прикладів педагогічної майстерності викладачів з різних освітніх установ, дослідження має на меті з’ясувати переваги та виклики, пов’язані з упровадженням трансмовної (інтермовної / міжмовної) педагогіки. Дослідження включало такі методи й прийоми, як спостереження, інтерв’ю з викладачами та студентами, а також аналіз навчальних матеріалів. Результати дослідження підкреслюють позитивний вплив використання інтермови як різновиду перекладу на розвиток мовленнєвих компетенцій та академічної залученості студентів. Використання стратегій перекладу в багатомовних класах сприяло вивченню мови, вільному спілкуванню, розумінню та створенню сприятливого мовного середовища. Студенти продемонстрували підвищену мотивацію та участь, оскільки використання інтермовних стратегій дало їм змогу зрозуміти складні ідеї та висловити їх рідною мовою, долаючи розрив між рідною мовою та мовою навчання. Крім того, практика використання інтермовних стратегій комунікації покращила розуміння змісту в різних предметних областях. Інтермова як вид перекладу сприяв розвитку навичок критичного мислення, глибшому розумінню концепцій і когнітивній гнучкості. На основі отриманих результатів педагогам рекомендовано пройти комплексну підготовку з педагогіки перекладу, включаючи стратегії ефективної інтеграції таких практик перекладу, як інтермова, в навчальний план. Слід переглянути мовну політику, щоб забезпечити гнучкість і підтримку підходів до перекладу, визнаючи цінність рідних мов студентів у процесі навчання. Потрібно надалі зосередитися на наукових розвідках, щоб дослідити довгостроковий вплив інтермови як різновиду перекладу на розвиток рідної та іноземної мов, академічні досягнення та соціально-емоційне благополуччя студентів. Завдяки використанню мовних ресурсів студентів і створенню інклюзивного навчального середовища інтермова й трансмовлення стає цінним педагогічним підходом, який може позитивно вплинути на стан розвитку багатомовної освіти в Європі та позі її межами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Чайка, Університет Люксембургу

кандидат філологічних наук, доцент, дослідниця за прикріпленням, Люксембурзький центр тестування у сфері освіти, Університет Люксембургу

Посилання

Canagarajah, S. (2011). Translanguaging in the classroom: Emerging issues for research and pedagogy. Applied Linguistics Review, 2(1), pp. 1–27.

Chaika, O. (2021). Cultivating polyculturalism in higher education: reflective approach. International Journal of Philology, 12 (4), pp. 145–148. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.04.026.

Chaika, O. & Pace, M. (2021). Environmental approach in higher education for polyculturalism in foreign language instruction. Molod i Rynok [Youth and Market], 9 (195), pp. 52–55. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.243893.

Cenoz, J. & Gorter, D. (2015). Multilingual education: Between language learning and translanguaging. Cambridge University Press.

Creese, A. & Blackledge, A. (2010). Translanguaging in the bilingual classroom: A pedagogy for learning and teaching? Modern Language Journal, 94 (1), pp. 103–115.

Cummins, J. (2007). Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms. Canadian Journal of Applied Linguistics, 10 (2), pp. 221–240.

García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century: A global perspective. Malden.

García, O. (2019). Translanguaging. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching (pp. 1–6). Wiley.

García, O. & Kleifgen, J. A. (2010). Educating emergent bilinguals: Policies, programs, and practices for English language learners. Teachers College Press.

García, O. & Kleifgen, J. (2018). Translanguaging with multilingual students: Learning from classroom moments. Routledge.

García, O., Johnson, S. I. & Seltzer, K. (2017). The translanguaging classroom: Leveraging student bilingualism for learning. Caslon Publishing.

García, O. & Li, W. (2014). Translanguaging: Language, bilingualism and education. Palgrave Macmillan.

García, O. & Wei, L. (2014). Translanguaging: Language, literacy, and education. Encyclopedia of Language and Education, 2nd ed., vol. 10: Research Methods in Language and Education, pp. 1–13.

Li, W. & Zhu, H. (2018). Translanguaging as a practical theory: Evidence from its use in classrooms. Modern Language Journal, 102 (4), pp. 757–774.

Wei, L. & Moyer, M. (2018). The Blackwell guide to research methods in bilingualism and multilingualism. John Wiley & Sons.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Чайка, О. (2023). Інтермова як різновид перекладу в мультикультурному навчальному середовищі. Філологічний часопис, (1), 127–135. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2023.281366

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО