Діалог вічно живих (щоденникові записи Олександра Довженка і Євгена Сверстюка в контексті ХХ–ХХІ століть)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2023.281381

Ключові слова:

Олександр Довженко, Євген Сверстюк, Тарас Шевченко, Володимир Свідзінський, Василь Симоненко, філософсько-українознавчі розмисли, контекст епох, літературознавчі рецепції, світоосмислення, світобачення

Анотація

У пропонованій філософсько-українознавчій, а отже – літературознавчій як складовій частині українознавства, студії розглянуто осмислення глибинних первнів трагічної історії України та українства. Окреслено константні засади духовно-інтелектуального та визначеного ним повсякчасно-буттєвого Опору в безпрецедентно жорстоких до українства тоталітарних реаліях 1930–50-х років. Феномен О. Довженка як зримого підтвердження такого українського духовно-інтелектуального й буттєвого Опору є незаперечним. Філософсько-українознавчі студії та розмисли Є. Сверстюка, у яких ґрунтовно та незаангажовано вивчено феномен Опору О. Довженка чужій українській ідентичності реальності московсько-комуністичного тоталітаризму, є цьому зримим засвідченням. Так само є прогностично-перспективними для України та українства щоденникові, іманентно вглиблені в семіосферу буття минулого й майбутнього, спогади-візії-розмисли Довженка, які вивчаються в цій студії. Довженкові щоденникові візії – «сни» часто не лише констатували українські реалії окупаційно-імперського контексту, а й світоглядно і художньо випереджували твори відомих у світі творців антиутопій таких як Джордж Орвелл із написаним 1949 року романом-антиутопією «1984». «Сон» Довженка, занотований у щоденниковому записі від 16 серпня 1945 року, є не лише прямим посиланням на класичну Шевченкову поему «Сон», у якій аксіологічна філософема «снів і сновидінь» була масштабно проявлена задовго до З. Фрейда, а є антиутопічною за своєю природою. Феномен Довженка як трансцендентального митця-мислителя, який долає кордони і минущості епох, простежується у пропонованій студії з огляду на його перспективне світоосмислення та світобачення. Ідеї Є. Сверстюка, оприявнені у виданих 2018 року щоденникових записах під промовистою назвою «Вічна туга за справжнім», не лише всеосяжно актуалізують світоглядні й поетичні універсалії О. Довженка, а й вияскравлюють їхнє значення у ще неосмисленому донині українознавчому обширі. Діалог О. Довженка і Є. Сверстюка триває, а контекстуально обумовленими репліками в цьому діалозі є, на перший погляд, несподівані констатації зі спогадів українського державотворця, історика, міністра закордонних справ доби Гетьманату Д. Дорошенка і, зовсім несподівано, – лист друга А. Толстого, автора роману «Петр Пєрвий» – А. Радіна, датований 1933 роком, у якому він свідчить, що лише участь у постановках московських театрах тоді вже напіврепресованого українського режисера Леся Курбаса здатна врятувати театральне життя Росії. Цей культурний контекст теж є потужним і досі неосмисленим універсумом тривання діалогу між вічно живими. Але так само в цьому діалозі вічно живих беруть участь Поети – митці-мислителі ХХ століття – В. Свідзінський і В. Симоненко. Їхні концептуальні візії є іманентно суголосними з повноосяжними україноцентричними і українознавчими творчими семіосферами О. Довженка та Є. Сверстюка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Павло Ямчук, Уманський національний університет садівництва

кандидат філологічних наук, доктор філософських наук, професор, академік АН ВО України, професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва

Посилання

Dovzhenko, O. (2019). Shchodennyk (1941–1956) [Diary (1941–1956)]. Kyiv, 399 s. (in Ukrainian)

Doroshenko, D. (2007). Moi spohady pro nedavnie mynule (1914–1920 rr.) [My memories of the recent past (1914–1920)]. Kyiv, 632 s. (in Ukrainian)

Kotsiubynska, M. (2001). Zafiksovane i netlinne: Rozdumy pro epistoliarnu tvorchist [Fixed and imperishable: Reflections on epistolary creativity]. Kyiv, 300 s. (in Ukrainian)

Sverstiuk, Ye. (2007). Rukopysy horiat. Ale liubov tryvaie [Manuscripts are burning. But love continues]. [V:] Oleksandr Dovzhenko. Vchora i sohodni. Obraz dysydenta. Vyd. 2-e. Lutsk, s. 129–149. (in Ukrainian)

Sverstiuk, Ye. (2018). Vichna tuha za spravzhnim. Shchodennykovi zapysy [The eternal longing for the real. Diary entries]. Lutsk, 416 s. (in Ukrainian)

Svidzinskyi, V. (2004). Tvory [Works]. U 2-kh tt. Kyiv. (in Ukrainian)

Symonenko, V. (1973). Bereh chekan [The shore of expectations]. Miunkhen, 310 s. (in Ukrainian)

Tolstoj, A. (1989). Perepiska [Correspondence]. V 2 tt. Moskva. (in Russian)

Chukovskij, K. (1994). Dnevniki [Diaries]. V 2 tt. Moskva, 2, 598 s. (in Russian)

Shevchenko, T. (2001). Kobzar [Kobzar]. Kyiv, 344 s. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Ямчук, П. (2023). Діалог вічно живих (щоденникові записи Олександра Довженка і Євгена Сверстюка в контексті ХХ–ХХІ століть). Філологічний часопис, (1), 182–202. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2023.281381

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО