№ 1 (2016)

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

УСПРЫНЯЦЦЕ МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ Ў ПАЭТЫЧНЫМ ДЫСКУРСЕ PDF (Беларуская)
Вольга Барысенка
ДИНАМІКА СТРУКТУРИ РЕЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ПОЧАТКУ XXI ст. PDF
Михайло Вінтонів, Тетяна Вінтонів
O SLANGU (A ARGOTE) V SLOVENSKÝCH VÄZNICIACH PDF
Juraj Hladký
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ PDF
Ніна Грозян
ВАРІАНТНІ ФОРМИ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА ІМЕННИКІВ ЯК МОВНИЙ ЛАКМУС ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК ХVІІ–ХVІІІ ст. PDF
Василь Денисюк
О СТАТУСЕ АВТОРСКОГО ПЕРЕВОДА В КОНТЕКСТЕ СИТУАЦИИ БИЛИНГВИЗМА PDF (Русский)
Надежда Никитина
*СТЛАВЕНЕ КАК ИСХОДНАЯ ФОРМА ЭТНОНИМА ‘СЛАВЯНЕ’: КОНТУРЫ ГИПОТЕЗЫ PDF (Русский)
Алексей Романчук
СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ У ТВАРИННИЦЬКІЙ ЛЕКСИЦІ СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Тетяна Тищенко
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ УКРАЇНСЬКОГО НЕОКЛАСИЦИЗМУ PDF
Олександр Черевченко, Вікторія Черевченко
ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ ПЕРЕХІДНОСТІ PDF
Людмила Шитик
ЗАГОЛОВОК ЯК ОСОБЛИВА НОМІНАТИВНО-ПРЕДИКАТИВНА ОДИНИЦЯ PDF
Людмила Юлдашева

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ У КНИЗІ П. ЧУБИНСЬКОГО «МУДРІСТЬ ВІКІВ» PDF
Валентина Гончарук
ОБРАЗ КОБЗАРЯ В РОМАНІ «ЗВИЧАЙНИК» Л. МУСІХІНОЇ: ТРАДИЦІЯ ТА ЛІТЕРАТУРНЕ БАЧЕННЯ PDF
Оксана Денисюк
ТРАДИЦІЙНЕ ДОЗВІЛЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ У ТВОРАХ ГР. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА PDF
Вікторія Кириченко
РУСТИКАЛЬНИЙ ДИСКУРС ТВОРЧОСТІ Т. ГАЛІПА PDF
Тетяна Лопушан
ПОВІСТЬ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ» У КОНТЕКСТІ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Марина Павленко
ЕЛЕМЕНТИ ІМПРЕСІОНІСТИЧНОГО ПИСЬМА У ПРОЗІ В. ЛЕОНТОВИЧА ПЕРІОДУ ЕМІГРАЦІЇ PDF
Леся Поліщук, Олена Наконечна
ОБРАЗ РУСАЛКИ В КОНТЕКСТІ ФОЛЬКЛОРНОЇ СЕМІОСФЕРИ УКРАЇНЦІВ PDF
Наталія Сивачук
ФЕНОМЕН ГРИГОРІЯ КОСИНКИ В ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ КІНЦЯ 1920 – поч. 1930-х РОКІВ PDF
Павло Ямчук

МЕТОДИКА

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Валентина Коваль
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ НАВЧАННЯ РИТОРИКИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ PDF
Лариса Сауляк