№ 1 (2020)

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

Граматичні особливості задач-установок вправ як дидактичного дискурсу (на матеріалі німецької мови) PDF (Русский)
Тетяна Балабанова, Олена Грушецька
Причини виникнення варіантів антропонімів на пограниччі PDF (Русский)
Катерина Вертейко
Про особливості перекладу неособових форм дієслова з англійської на російську мову в художньому тексті PDF (English)
Наталія Голякевич
Вода в магічних віруваннях подолян: етнолінгвістичні спостереження PDF
Інна Гороф’янюк
Морфонологічні класи словотвірних гнізд із членованими вершинними дієсловами в українській мові PDF
Інна Демешко
Семантична характеристика відтопонімних прикметників Чернігівського літопису PDF
Василь Денисюк
Принципи актуалізації концепту ДОЛЯ в англійській мовній свідомості PDF (English)
Марія Іванченко
Функціювання кольоратива зелений у текстах білоруських лікувальних замовлянь PDF (Беларуская)
Людмила Мазуркевич
Особливості походження та семантики топонімів Канади PDF
Марія Маланюк
Типи предикатів у Полоцьких посланнях PDF (Беларуская)
Наталія Поліщук
Національно-культурний компонент у власне білоруських прислів’ях PDF (Беларуская)
Юлія Петрушевська
Мовна особистість у полікультурному світі PDF (Deutsch)
Наталія Протасова
Функціювання давального придієслівного у старобілоруській літературно-писемній мові PDF (Беларуская)
Ельвіра Ярмоленко

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Проблема жіночої емансипації у творах Івана Франка та Стефана Жеромського PDF
Тетяна Лопушан, Тетяна Савенко
Зібрання творів відомих українських і зарубіжних письменників, виданих у другій половині ХІХ ст., у фондах Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Г. Спаського PDF
Світлана Рой

РЕЦЕНЗІЇ

Вікопомне джерело нашої пам’яті PDF
Павло Ямчук

AD MEMORIAM

Вірність українській долі і слову. Одесит. Український професор Євген Миколайович Прісовський PDF
Павло Ямчук