№ 2 (2019)

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

Англійські запозичення в спортивній термінології російської мови PDF (Русский)
Людмила Глуханько
Фраземікон твору Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: етнолінгвістичний аспект PDF
Ірина Глуховцева
Ідеографічна класифікація фразеологізмів польської мови із семантикою пересування в просторі PDF
Петро Губич
Діяльність Національної гвардії України в комунікативній інтерпретації ЗМІ PDF
Олена Ільченко, Артем Горлов
Фраземи на позначення понять голодний, голодувати в діалектному мовленні PDF
Наталія Коваленко
Дискусійні моменти теорії вставлень PDF
Жанна Колоїз
Вербалізація концептуальної парадигми життя / смерть в українських народних баладах PDF
Ольга Молодичук, Вікторія Шиманська
Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З. 7 (ЗÁРА – ЗАСУ́НУТИ) PDF
Любов Осташ, Роман Осташ
Східноподільські назви традиційного будівництва в загальноукраїнській проєкції PDF
Леся Поліщук
Обставини та їх метонімія в конструкціях PDF (English)
Ольга Рєпнік
Іменники в лексиконі Григорія Печоріна: семантична та частотна класифікація (на матеріалі роману «Герой нашого часу» М. Ю. Лермонтова) PDF (Русский)
Вікторія Рінгєвич
Змістовно-типологійний аспект прецедентних висловлень в українському політичному дискурсі (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В. Зеленського) PDF
Тетяна Соловйова
Епітети в романах «Люди на болоті», «Заметілі. Грудень» І. Мележа та їх переклади на німецьку мову PDF (Deutsch)
Анна Старостіна
Мовна характеристика листа Сигізмунда-Августа до київського підвоєводи М. Мишки-Варковського PDF
Валентина Титаренко
Англійські мономіали у фаховій мові права PDF (English)
Оксана Чайка, Юлія Закатей
Лінгвалізація часу в паремійних кліше PDF
Наталя Шарманова
Моделі взаємодії між відомими та новими знаннями в науково-популярних текстах PDF (English)
Вікторія Якубова

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

«Голгофа» Леся Гомона в контексті антирелігійного / атеїстичного кітчу української літератури 1920–1930-х років PDF
Анна Димовська
Специфіка художнього відображення концептосфери «мала вітчизна» в романі «Оксана» Влодзимежа Одоєвського PDF
Мар'яна Ємельянова
Культура / цивілізація в художній інтерпретації українських модерністів 1920-х PDF
Лідія Кавун
Примусова трансформація поетики мистецтва слова в умовах утвердження та подальшого панування окупаційно-тоталітарної дегуманізації українського суспільства в УРСР (рецепція Євгена Маланюка та Олександра Довженка) PDF
Павло Ямчук