№ 1 (2018)

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ВИЯВИ ПРИПИСУ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Михайло Вінтонів, Карина Бортун
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Ірина Глуховцева
ОНІМ-ЗАГОЛОВОК НАРИСУ «ЗЕМЛЯ ПІД БІЛИМИ КРИЛАМИ» PDF (Беларуская)
Наталя Гуща
ЩО КУПУВАЛИ УКРАЇНЦІ В ХVІІ СТ.? (на матеріалі актів купівлі-продажу Бориспільського міського уряду) PDF
Василь Денисюк
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ‘ЖІНКА’ В ПОВІСТІ «ДІВЧАТКА» О. ЗАБУЖКО PDF
Олена Дуденко, Юлія Жирохова
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ РЕЛІГІЙНОЇ ПЕРІОДИКИ PDF
Тетяна Жила
ПОНЯТТЯ «ТЕРМІН» ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Юлія Казак
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З НОМЕНАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДОМАШНІХ ПТАХІВ У НІМЕЦЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ PDF
Марія Кирилюк, Наталія Ставчук
ЛЕКСИКОГРАФІЧНО-ТЕКСТОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОНЯТЬ ‘ДАВНО’, ‘ДУЖЕ ДАВНО’ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ PDF
Наталія Коваленко
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙ І ПОЧУТТІВ ЛЮДИНИ В ПОВІСТІ ІВАНА ФРАНКА «ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА» PDF
Зоя Комарова
ПРИЧИНИ ВЕРБАЛЬНИХ ТАБУ В НІМЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ PDF (Deutsch)
Любов Курагіна
МАНІФЕСТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ПРАЦЯ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ PDF
Ольга Молодичук
ВІДЕТНОНІМНІ НАЗВИ З ОСНОВОЮ "ЛЯХ" У ГОВІРКАХ БІЛОРУСІ PDF (Беларуская)
Наталя Точило
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СЛОВНИКУ ІНШОМОВНИХ СЛІВ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI–XVII ст.) PDF
Валентина Титаренко
ЕРГОНІМІКОН МІСТА УМАНІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МЕНТАЛІТЕТУ ЙОГО ЖИТЕЛІВ PDF
Тетяна Тищенко
УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ ПРАВА І ПОРТУГАЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ПРАВА ЯК «НЕДОВИВЧЕНІ» МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ PDF (English)
Оксана Чайка

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ХУДОЖНІЙ ЧАСОПРОСТІР ПОВІСТІ Е. Т. А. ГОФМАНА «ЗОЛОТИЙ ГОРНЕЦЬ» PDF
Галина Осіпчук
УКРАЇНСЬКІ ПАСІОНАРІЇ НЕПАСІОНАРНОГО СТОЛІТТЯ. СИМОН ПЕТЛЮРА, СЕРГІЙ ЄФРЕМОВ, ОЛЕНА ТЕЛІГА PDF
Павло Ямчук

МЕТОДИКА

ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗИМОВОЇ ОБРЯДОВОСТІ ХР. ЯЩУРЖИНСЬКОГО ПІД ЧАС УРОКІВ І ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ З УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА PDF
Валентина Гончарук
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF (English)
Валентина Коваль, Катерина Маслюк
ПРІОРИТЕТНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Ірина Кучеренко, Лідія Мамчур